Alle ruimte voor nieuwsgierigheid bij Tiener College

Hoe word je paleontoloog? Hoe bouw je een megabrug? Hoe ontstaat een diamant? Het zijn een paar van de zelf bedachte onderzoeksvragen die leerlingen van Tiener College in Gorinchem onderzoeken. Bij Tiener College leren leerlingen van groep 7-8 en klas 1-2 met een eigen leerplan met véél ruimte voor onderzoek doen en creativiteit.

Iedere morgen leren leerlingen rekenen en taal (Nederlands en Engels) op vernieuwende, interactieve manieren. Drie middagen van de week staat een leergebied centraal. Op dinsdag mens en maatschappij (M&M). Op woensdag wetenschap, natuur en techniek (WNT). Op vrijdag kunst (Atelier). Hier maken de leerlingen bijzondere projecten zoals een eigen film, een eigen museum of een eigen website.

Tiener College is een energieke, ondernemende onderwijsomgeving voor 10 tot 14 jaar. Alle leerlingen leren met een persoonlijk leerplan alle kerndoelen van groep 7 en 8 en klas 1 en 2. Bijzonder is dat leerlingen elk vak op hun eigen niveau volgen en dat starten met vakken zoals Frans en wiskunde in groep 7 en 8 al mogelijk is. Binnen hun eigen leerplan kunnen leerlingen zich altijd verder verdiepen in onderwerpen die ze interessant vinden. Leren gebeurt met vaklessen, projecten en veel buitenschools leren. Door de manier van leren ontwikkelen leerlingen heel sterk vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken en reflecteren. Bij het Tiener College programma geven leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs les. Na Tiener College gaan leerlingen naar de derde klas van een van de scholen van CVO-AV. Vanaf dit schooljaar biedt Tiener College in samenwerking met scholen van CVO-AV ook een programma klas 3-4 voor vmbo basis en kader.

Donderdag 8 februari organiseert Tiener College van 19.00 tot 21.00 uur een open avond voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en hun ouders. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking of een proefles. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met Pieter Snel via info@tienercollege.nl..Tiener College is gevestigd in de Top Naeffstraat 28 in Gorinchem.