Winkels mogen voortaan open zijn op zondag

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 14 december besloten dat winkeliers in Gorinchem zelf mogen kiezen of ze ook op zondag open zijn. Het besluit gaat in op 1 januari 2018.

Winkels mogen voortaan elke zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur open zijn. Dit komt overeen met scenario C zoals dat beschreven stond in het voorstel over het nieuwe winkeltijdenbeleid.

Uitkomsten inspraakprocedure nieuw winkeltijdenbeleid
De gemeenteraad neemt op 14 december 2017 een beslissing over het winkeltijdenbeleid voor volgend jaar. In oktober liep de inspraakprocedure af voor de gewenste winkeltijden op zon- en feestdagen in Gorinchem. Wat heeft de inspraakprocedure zoal opgeleverd?

Voorkeur gelijke winkeltijden in elk winkelgebied

Er zijn 150 reacties binnengekomen. De reacties zijn afkomstig van 142 burgers, 4 organisaties van winkeliers/ondernemers en een reactie door een verhuurder van een winkelcentrum en 2 individuele reacties van winkeliers. Wat is daarbij opvallend? Uit het onderzoeksrapport bleek dat:

meer dan 80% van alle burgers vindt dat er in het beleid over de zondagsopenstelling geen onderscheid moet worden gemaakt tussen winkellocaties. In het gepresenteerde inspraakscenario A is, aansluitend op het huidige beleid, de gemeente echter verdeeld in 7 gebieden.
Ook ondernemers zijn negatief over dit onderscheid in het huidige beleid van de zondagsopenstelling, zo concludeert het onderzoeksrapport.
Voor de besluitvorming is daarom besloten scenario A te wijzigen en voor de gehele gemeente te laten gelden. Dus geen verschillende winkeltijden in verschillende winkelgebieden.

De uitkomst van de inspraak in procenten per scenario

24% scenario A: de gemeente verleent maximaal 15 keer per jaar vrijstelling voor winkels om op zon- en feestdagen open te zijn.
16,7% scenario B: directe vrijstelling voor alle winkels op de laatste zondag van de maand en voor de maand december alle zondagen behalve beide Kerstdagen, indien Kerst op een zondag valt. Supermarkten en grote winkels buiten de winkelgebieden, de perifere detailhandel, zoals bijvoorbeeld de woonboulevard Spijksepoort en de Karwei bouwmarkt, mogen elke zondag open zijn.
47,3% scenario C: directe vrijstelling voor alle winkels op elke zondag in de gemeente.
In alle drie de scenario’s geldt op de zondag een openingstijd van 12.00 uur tot 17.00 uur. De resultaten van de inspraakprocedure wijken niet af met de voorkeuren uit het onderzoeksresultaat.

Besluitvorming 14 december 2017

Het winkeltijdenbeleid voor 2018 staat op 23 november 2017 om 19.30 uur op de agenda van de gemeenteraad tijdens de parallelsessie Beraad en Advies (B&A). Vervolgens zal de raad op 14 december een definitief besluit nemen over de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen. Het nieuwe beleid ten aanzien van de winkelopeningstijden gaat op 1 januari 2018 in.