Intentieovereenkomst Liberal Arts & Sciences

Donderdagmiddag tekenden wethouder van Onderwijs, Marcel Doodkorte, en Rutger Kroon een intentieovereenkomst. Het is de aanloop naar een op te richten Hogeschool Gorinchem. Gemeente en initiatiefnemers spreken met de ondertekening het vertrouwen uit om samen te werken.

HBO en studentencampus
De stichting heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk is om met deze nieuwe studie te starten in Gorinchem. Met deze studie hoeven studenten bij aanvang nog geen studierichting te kiezen en kunnen zij deels hun eigen curriculum samenstellen.

De mogelijke oprichting van deze opleiding wordt door het college en de gemeenteraad van Gorinchem gewaardeerd. De stap naar een hbo-opleiding sluit ook aan bij ambitie 7 van de Visie van de Stad GO2032. Hierin staat dat Gorinchem in 2032 een studentencampus met een hogeschoolvoorziening en studentenhuisvesting zal hebben. De raad van Gorinchem heeft op 9 november 2017 een amendement aangenomen en een bedrag gereserveerd voor activiteiten om een hbo-opleiding in Gorinchem te realiseren.’

Afspraken
De partijen in deze intentieovereenkomst wensen een aantal afspraken zoals de verwachtingen en inspanningsverplichtingen vast te leggen voor een voorspoedige voortzetting van het project.

De opleiding beoogt wetenschap, economie en techniek te combineren met sport, kunst en filosofie. De opleiding duurt drie jaar waarbij 150 studenten per jaar studeren én wonen op een campus in de binnenstad.