Linge buffert water

Door het sluiten van de sluis in de Arkelsche Dam en het versmallen van de Gorinchemse Kanaalsluis, stijgt het peil in de rivier de Linge. Op die manier buffert de Linge het regen- en smeltwater van de afgelopen week in West-Betuwe. Waterschap Rivierenland verwacht dat het peil in de Linge bij Leerdam niet zo ver stijgt dat er wateroverlast ontstaat in huizen. Wel zullen de uiterwaarden van de rivier vollopen.

Ook bij Geldermalsen stijgt nu het peil in de Linge, maar daar kan de rivier meer water bergen voordat overlast ontstaat. In Leerdam staat de Linge op +1,41m boven NAP en het peil stijgt nu met ongeveer 1 centimeter per uur. In Geldermalsen nadert de Linge hetzelfde peil. Het Waterschap verwacht dat het peil stabiliseert en in de loop van het weekend afneemt.

Langs de Linge, waar de Betuwe al eeuwen op afwatert, liggen hogere dijken dan langs het kanaal uit de 19de eeuw. De rivier kan meer water bergen, als boezem voor de omliggende polders. Het kanaal en de rivier staan in open verbinding. De sluis uit 1824 voorkomt dat, bij hoog water op de Linge, het kanaal overstroomt in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De laatste keer dat het Waterschap op deze manier de Gorinchemse Kanaalsluis inzette, was in juli 2007.

“Die situatie doet zich gelukkig weinig voor. Maar als het zover is, is het goed om deze mogelijkheid te benutten”, zegt heemraad Arie Bassa. “Op de Linge is ruimte om water te bergen, zodat er langs het kanaal geen wateroverlast ontstaat.”

Scheepvaart gestremd

Al het Lingewater stroomt nu via Gorinchem en het Kanaal van Steenenhoek, waar het Kolffgemaal uitwatert op de Beneden Merwede. Op de Linge is het scheepvaartverkeer nu gestremd. De stremming duurt naar verwachting tot en met zaterdag. Op het Merwedekanaal is scheepvaart gewoon mogelijk. Wel wordt er beperkt geschut in de sluizen naar de Merwede en de Lek. Ook op de grote rivieren staat het water hoog en zo wordt voorkomen dat veel water via de sluizen in het kanaal komt. Het kanaal is in beheer bij de provincie Zuid-Holland.

Druk met afwatering

De waterberging op de Linge één van de maatregelen van Waterschap Rivierenland om peilen te reguleren, nu smeltwater en regen zorgen voor volle sloten. Bij Kinderdijk, waar de Alblasserwaard uitwatert op de Lek, is de bemaling bij vloed beperkt, bij eb gebeurt het voluit. De verwachting is dat door bemaling het normale polderpeil in de loop van het weekend weer wordt bereikt.

Hoogwater in grote rivieren

Op de Rijn wordt een beperkte hoogwatergolf verwacht, die op dinsdag bij Lobith een peil bereikt van ruim 13 meter boven NAP. Ook hier zullen uiterwaarden onder water komen te staan, daar zijn ze voor. De piek op de grote rivieren wordt bereikt als de polders en de Linge alweer hun normale peil hebben.

Oefening rivierdijken Alblasserwaard

Zaterdag oefent Waterschap Rivierenland de dijkbewaking op de rivierdijken van de Alblasserwaard, waarbij patrouilles de dijken inspecteren. Dit staat los van het hoge peil in de polders en los van het aanstaande hoogwater in de grote rivieren. Dat de reeds geplande oefening samenvalt met hoogwater op de grote rivieren, is toeval. Van daadwerkelijke dijkbewaking vanwege hoogwater is geen sprake.

foto: google street view