Binnensportverenigingen in Gorinchem gaan samenwerken

Gorinchem – 8-12-2017 – De binnensportverenigingen in Gorinchem hebben eind november een klap gegeven op hun samenwerking. De verenigingen willen elkaar versterken, van elkaar leren en sporters in Gorinchem op die manier optimaal faciliteren. Er is een rapport gemaakt met aanbevelingen voor de binnensport, dat in januari aan de gemeente wordt aangeboden.
 
Vanaf mei dit jaar zijn de binnensportverenigingen met elkaar in gesprek over samenwerking en een visie op binnensport in Gorinchem. Met ondersteuning van de gemeente is een rapport opgesteld met aanbevelingen voor de komende jaren. Ook de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties is hierbij betrokken. Wethouder sport Hans Freije is blij met het initiatief van de verenigingen: “Sterke, vitale sportverenigingen zijn voor Gorinchem van groot maatschappelijk belang. Meer samenwerking draagt daar zeker aan bij. Als college van burgemeester en wethouders nemen we graag kennis van het rapport en willen we met elkaar bekijken waar de gemeente bij kan helpen”.
Ontwikkelingen
Sportverenigingen hebben te maken met landelijke ontwikkelingen waardoor het nodig is meer met elkaar op te trekken. Zo laat de sportvraag een trend zien in meer flexibel en individueel sporten en wordt sport maatschappelijk breder ingezet. Steeds meer verenigingen ontwikkelen zich naar een “open club”, meer betrokken bij de wijk en toegankelijk voor iedereen. De verenigingen willen elkaar daarom helpen en versterken. Denk daarbij aan een efficiënter gebruik van sportaccommodaties, het delen van specialistische kennis en ervaringen, maatschappelijke activiteiten, evenementen, ledenwerving, maar ook het zoeken en delen van vrijwilligers.