Geïnspireerd Democraten Gorinchem maakt lijst bekend

Gorinchem – 18-11-2017 – In de huiskamer van de stad: cultureel café De Vijf Zinnen werd afgelopen dinsdag 14 november de officiële kieslijst van Democraten Gorinchem gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Aansluitend gaf bestuurder Wil Markesteijn een bevlogen presentatie over ouderenzorg. Centraal in haar verhaal stond dat je veel kunt bereiken wanneer je bereid bent te denken in mogelijkheden. Je hebt een ja-cultuur nodig en moet buiten de begane paden durven te treden. Dan kun je veel voor elkaar krijgen.

Vanuit de zaal kwam veel respons. Vragen werden gesteld en zorgen gedeeld. Voor Democraten Gorinchem leverde dit de nodige inspiratie op die omgezet zal worden in heldere programmapunten rondom zorg voor ouderen en zorg in het algemeen.

Democraten Gorinchem presenteerde de basis voor hun campagne: minder politiek en meer beweging. Die beweging is erop gericht om de Gorinchemse politiek meer te laten samenwerken op basis van dialoog en creativiteit. De kieslijst van Democraten Gorinchem voor de verkiezingen in 2018 telt 18 namen. Pierre Schefferlie (49) en Laura Pellikaan (21) vormen samen het lijsttrekkersduo. Zo is ervaring gekoppeld aan vernieuwing. Verder telt de lijst een mooie mix van betrokken Gorcumers die allemaal één ding delen: ze houden echt van Gorinchem. Ro van Doesburg is kandidaat-wethouder. Democraten Gorinchem zet politiek én bestuurlijk vol in op daadkrachtig samenwerken én slim vernieuwen.

Op de website: www.democratengorinchem.nl kunt u een overzicht van alle kandidaten vinden, hun persoonlijk verhaal en eerste ideeën over het programma. Over ongeveer vier weken is het totale programma klaar. Democraten Gorinchem zal daarnaast openbare werksessies en dialogen blijven organiseren om dat programma steeds weer te kunnen aanscherpen en om inbreng daarvoor op te halen bij zoveel mogelijk Gorcumers. Via facebook en website is de agenda hiervoor te raadplegen. Hier kunnen bovendien ideeën en vragen gepost worden.