Home

Alblasserwaard – 13-10-2017 – De boerderij is in beweging. Steeds meer komt Agrarisch Nederland in het gedrang. De media maken er bijna dagelijks melding van. Ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gebeurt er veel. Dat werd enkele decennia terug al voorzien, toen in 1998 de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werd opgericht. Om mee te denken met het vinden van passende bestemmingen voor vrijkomende boerderijen en het veeteeltgebied.

Boerderij en landschap zijn één
De boerderij, het erf en het erom liggende landschap vormen een eenheid. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vormen de 1400 boerderijen die er nog zijn de iconen van de streek. Of het nu gaat om oude monumentale hofsteden of modernere karakteristieke boerderijen, allemaal verdienen ze onze aandacht. Vaak wordt daarbij het land achter – en soms naast – de boerderij vergeten, maar ook dat maakt deel uit van de zorg voor de boerderij. Vroeger werd het gehele boerenbedrijf, de boerderij, het erf en de weilanden een hoeve genoemd.
De boerderij en het landschap hebben extra aandacht nodig, want in de zich steeds sneller ontwikkelende tijd dreigt er gevaar. Boeren stoppen met hun bedrijf, de boerderij verliest zijn oorspronkelijke functie en het verval loert om de hoek. Achterstallig onderhoud leidt in te veel gevallen tot sloop van een ooit in blakende welstand verkerende hofstee. Dat hoeft niet; juist in een tijd dat duurzaamheid hoog in het vaandel van de overheid staat, moeten de vrijkomende boerderijen een nieuwe functie krijgen.

Prachtige lintbebouwing
Veel van de boerderijen in onze streek staan in linten langs de dijken, de riviertjes en de wegen. Juist daardoor is dit gebied zo aantrekkelijk voor de bezoekers van elders. Elk pand heeft zijn eigen kenmerken en toch vormen ze in al hun verscheidenheid een eenheid. Sommige hebben nog blinden, hoge vloeddeuren of een verhoogde rieten kap in het achterhuis. Bij een aantal boerderijen zijn nog stookhuisjes te vinden, vaak staat er een gepotdekselde schuur of is er nog een boenstoep. Hier en daar tref je prachtige moestuinen aan, soms een fraaie bloementuin en heel veel nog een begrind erf om het pand. Op de erven staan leilinden, een notenboom en tal van inheemse struiken. Allemaal elementen die onlosmakelijk bij de boerderij horen en waar we zuinig op moeten zijn.

Stichting Boerderij & Erf A-V
In haar bijna twintigjarig bestaan heeft deze stichting zich ontwikkeld tot een vraagbaak en adviseur voor iedereen die iets met een boerderij of een ander plattelandsgebouw heeft. Voor specifieke gevallen is er de Werkgroep Advies & Voorlichting, waar gerichte vragen welkom zijn. Voor verdergaande hulp en bijstand kan er via de stichting een beroep worden gedaan op een gespecialiseerd bureau. Voor alles over boerderijen, erven en het veenweidelandschap kunt u terecht bij Boerderij & Erf A-V. Tien keer per jaar verschijnt er een gratis digitale nieuwsbrief, met boeiende artikelen en foto’s over historische en hedendaagse onderwerpen. De stichting heeft een uitgebreide beeldbank op de website staan, geeft publicaties uit en doet nog veel meer om ieders aandacht gevestigd te houden op de boerderij. Want op de boerderijen in de streek moeten we zuinig zijn. En vooral heel erg trots!
De stichting nodigt u graag uit om begunstiger te worden. Voor minimaal € 17,50 per jaar krijgt u dan tweemaal per jaar een nieuwsbrief op papier, elk jaar een uitnodiging voor een excursie en een vergadering met lezing. Voor inlichtingen mailt u naar secretariaat@boerderijenerf.nl of belt u naar 06 53759618 (P.A. Eikelenboom, Sluis 57, 2964 AT Groot-Ammers). Kijk voor meer informatie ook eens op de website www.boererijenerf.nl , want de boerderij is ons aller zorg!

Please follow and like us:
onpost_follow