Home

Gorinchem – 9-10-2017 – De gemeente start met het opbouwen van het netwerk HartveiligWonen. Dit netwerk biedt eerste hulp in geval van een hartstilstand. Het bestaat uit goed opgeleide vrijwilligers en voldoende beschikbare Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Op 30 oktober 2017 om 19.00 uur vindt in het Stadhuis een informatiebijeenkomst plaats over Hart veiligWonen. Iedereen is van harte welkom.

Hoe werkt HartveiligWonen?
Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een hartstilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance. Tegelijkertijd krijgen vrijwilligers die binnen een straal van 1.000 meter rondom het slachtoffer wonen en/of werken een bericht via de telefoon. In het bericht staat de exacte locatie van de calamiteit en de AED, inclusief routebeschrijving. Hoeveel vrijwilligers een oproep krijgen, is afhankelijk van de beschikbaarheid die de vrijwilligers vooraf opgeven. Gealarmeerde vrijwilligers moeten reageren op de oproep. Zo houdt HartveiligWonen bij hoeveel vrijwilligers naar de calamiteit gaan. Gaan er meer dan vier vrijwilligers? Dan krijgt de vijfde persoon automatisch een bericht dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Zo voorkomt HartveiligWonen dat te veel mensen rondom het slachtoffer staan. De aanwezige vrijwilligers verlenen eerste hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Vrijwilligers en AED’s gezocht
Om HartveiligWonen succesvol te laten zijn, zijn veel vrijwilligers en AED’s nodig! De gemeente is daarom op zoek naar mensen die een erkende reanimatie/AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Ook zoeken ze AED’s die organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar willen stellen. HartveiligWonen kan deze AED’s dan bij een calamiteit inzetten. Via www.hartveiligwonen.nl meldt u zichzelf als vrijwilliger of uw AED aan.

Eerste hulp van levensbelang
Jaarlijks krijgen 15.000 mensen in Nederland een hartstilstand. Hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen die tijd bij een slachtoffer te zijn. Mensen in de omgeving van het slachtoffer inzetten voor de eerste hulpverlening vergroot de kans om een hartstilstand te overleven. Indien nodig gebruiken zij een AED. Dit is een apparaat die met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen.

Kijk voor meer informatie op www.hartveiligwonen.nl. Hebt u vragen? Neem dan contact op via info@hartveiligwonen.nl of 088-6254200.

Please follow and like us:
onpost_follow