Home

Gorinchem – 4-10-2017 – De binnensportverenigingen in Gorinchem zijn met elkaar in gesprek over meer samenwerking, zowel onderling als met de SGS en de gemeente. Dit in navolging van de buitensportverenigingen die in 2015 op eigen initiatief de samenwerking met elkaar opzochten. Het uiteindelijke doel is een goed georganiseerde, brede samenwerking van de sportsector in Gorinchem.

De komende maanden wordt, met ondersteuning van de gemeente, een gezamenlijke visie op binnensport ontwikkeld. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals samenwerking, vraag en aanbod van de binnensportaccommodaties en een onderzoek naar de hoogte van de huurtarieven. Het is de bedoeling dat eind 2017 deze visie en een advies voor het vervolgtraject klaar is.

foto: gemeente Gorinchem
Please follow and like us:
onpost_follow