Meehelpen aan website? Graag!

In juli 2009 begon het. Nadat in 2005 het resultaat bekend werd van een onderzoek met als titel: ‘Hoe ouderenproof is Gorinchem ?’, bleek dat veel ouderen een gids, die speciaal voor ouderen zou zijn, werd gemist in Gorinchem.

Na herhaaldelijk vragen aan het college van B&W om zo’n gids te maken, werd als antwoord steeds gegeven dat dat niet nodig was. Gerard Broekman heeft toen zelf het initiatief genomen om een gids te maken. Na veel denkwerk werd het een digitale gids omdat dan snel wijzigingen zouden kunnen worden in gevoerd. Met behulp van het bedrijf De Webmakers heeft Broekman op eigen kosten deze site gemaakt en tot op heden ook beheerd.. 

In de afgelopen 10 jaar is gebleken de site aan een behoefte te voldoen. Dagelijks komen er gemiddeld 140 bezoekers op de site.
Om dat het niet doenlijk is om alleen de site up-to-date te houden is het fijn dat er veel mensen en organisaties informatie doorgeven om de site aan te vullen of te wijzigen. Men vindt de site overzichtelijk en erg informatief.
Ondertussen heeft het gemeentebestuur erkend dat de gids wel belangrijk is en worden de jaarlijkse minimale kosten door de gemeente via MEE betaald.

Seniorengids

De informatie die op de site: www.seniorengids-gorinchem.nl te vinden is is erg divers. Van zaken over gezondheidszorg tot zaken over financiën en van bewegen tot vervoer. 

Omdat, wanneer Gerard Broekman zou uitvallen, nu de site ophoudt te bestaan is het fijn wanneer mensen die geïnteresseerd zich aanmelden via de site. Er kan dan worden overlegd hoe het werk kan worden verdeeld.