Cliëntenraad Kortdurende Zorg zoekt leden

De Cliëntenraad Kortdurende Zorg van Rivas Zorggroep zoekt nieuwe leden en nodigt belangstellenden uit zich vóór 9 januari te melden. Kortdurende Zorg beslaat een breed terrein van activiteiten, zoals Revalidatie & Herstel, Dagbesteding, Begeleiding & Behandeling en Jeugdgezondheidszorg. De Cliëntenraad bestaat uit cliënten, hun naasten en betrokken vrijwilligers met affiniteit met de zorg. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten Kortdurende Zorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur Kortdurende Zorg over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van belang (kunnen) zijn.

Belangrijke gesprekspartner
Karel-Jan Matthijs van de Cliëntenraad Kortdurende Zorg zegt: ‘Rivas Zorggroep vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar haar cliënten. De Cliëntenraad is belangenbehartiger van de cliënten.’ En denkt dan ook mee over de wijze waarop kortdurende zorg uitgevoerd wordt. Ook de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening staat op de agenda.

2016-12-03_141228Lid van Cliëntenraad
De Cliëntenraad is op zoek naar mensen die in gezamenlijkheid mede de belangen van de cliënten van Kortdurende Zorg willen behartigen. ‘Het is belangrijk dat een lid van de Cliëntenraad zich kan inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kan nemen van persoonlijke belangen’, zegt Karel-Jan Matthijs. ‘Het beschikken over een positieve, constructieve en kritische houding is dan ook een belangrijke basis voor een goed overleg.’

De vergaderingen van de Cliëntenraad vinden gemiddeld acht keer per jaar plaats. ‘Voor deze vergaderingen dienen de leden diverse beleidsstukken te lezen en in staat zijn om vanuit het perspectief van cliënten hierover een mening te vormen. Daarnaast zijn de leden van de Cliëntenraad zoveel mogelijk aanwezig op bijeenkomsten die te maken hebben met cliënten, zorgverleners en andere doelgroepen in de Kortdurende Zorg.’

Interesse
Belangstellenden die interesse hebben voor het plaatsnemen in de Cliëntenraad Kortdurende Zorg en bereid zijn daar gemiddeld 4 uur per week aan te besteden, worden van harte uitgenodigd zich vóór 9 januari 2017 aan te melden. Hiervoor worden zij verzocht hun motivatiebrief, voorzien van cv, te sturen aan Cliëntenraden Rivas Zorggroep, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem.

Meer informatie
Belangstellenden kunnen voor meer informatie de vacature bekijken op www.rivas.nl/vacatures. Ook is het mogelijk om eerst contact op te nemen met de heer Karel-Jan Matthijs van de Cliëntenraad, bereikbaar via telefoonnummer (06) 28 97 74 49.

Mededelingen Gemeente Gorinchem

2016-12-03_135946Op 5 december NL-Alert controlebericht

Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kunt ook u nagaan of uw mobiele telefoon juist is ingesteld voor NL-Alert.

In het controlebericht staat duidelijk aangegeven dat er niets aan de hand is en u niets hoeft te doen.

Dankzij NL-Alert kunnen in de directe omgeving van de noodsituatie meer mensen worden bereikt en worden mensen sneller geïnformeerd. De NL-Alert berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert ook als het telefoonnetwerk overbelast is.

NL-Alert instellen of controleren

Veel toestellen zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Soms moet u dit nog zelf doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert of wilt u dit controleren? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl.

NL-Alert is volledig anoniem en helemaal gratis.

2016-12-03_140220Controle hondenbelasting

In de week van 12 december starten de huis-aan-huis controles op het betalen van hondenbelasting.

Iedere inwoner van Gorinchem die één of meer honden houdt, is verplicht deze hond(en) aan te geven. Bent u een hondenbezitter en heeft u nog geen aangifte gedaan, dan kunt u dit alsnog doen op de volgende manier:

Digitaal via het formulier op de pagina Hondenbelasting
U vraagt een aangifteformulier aan via telefoonnummer 14 0183. U stuurt het ingevulde formulier terug naar team Vastgoed & belastingen, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

Controle

De controle wordt uitgevoerd door de firma Holland Ruiter. Zij hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich en tonen dit op verzoek.

De controleur gaat na of u een hond heeft en daarvoor hondenbelasting betaalt. Wanneer blijkt dat de hond niet bekend is bij de gemeente, dan krijgt u een envelop met een aangiftebiljet. Deze envelop wordt persoonlijk overhandigd of in de brievenbus gedaan.

Militaire oefening in Gorinchem2016-12-03_140414

In de week van 4 tot en met 9 december is er een militaire oefening gepland in Gorinchem.

Tijdens de oefening vervoeren militaire voertuigen en helikopters de troepen. De militairen gebruiken oefenmunitie en rook.

Bron: website gemeente Gorinchem

Schaaknieuws Schaakclub de Giessen en Linge

Interne competitie
De partij tussen Tim Schakel en Henk Boot ging volledig gelijk op totdat Tim in het eindspel in een niet al te moeilijke stelling het spoor volledig bijster raakte en de aanstaande remise onnodig uit handen gaf.

Jaco Vonk speelde een sterke partij tegen Hans Karelse. Vanuit de opening verkreeg hij voordeel en wist met vaste hand dit voordeel te verdichten tot winst. Eddy Korevaar won van Tony Else en steeg naar de derde plaats.

Na 12 ronden gaat Henk Boot aan de leiding met in zijn kielzog Jaco Vonk. Op enige afstand daarna volgt het viertal Eddy Korevaar, Tim Schakel, Hans Karelse en Louis Rutgers.

2016-12-03_133116

Externe competitie
Het derde team speelde zijn tweede competitietreffen tegen het piepjonge team van Magnus 2 uit Utrecht. De “oudjes” van De Giessen en Linge 3 bleken nog een maatje te groot voor het aanstormend talent. Winst was er voor Bert van Hees, Mark Couwenberg, Bert van Geldere, Rob van Driel en Wim Deurloo. Marcel van Wingerden speelde remise terwijl Jan Post en Henk van Houwelingen de eer aan hun tegenstander moesten laten.

Opvallend is dat de laatste wedstrijden van zowel het eerste, als het tweede en nu ook het derde team eindigden in een 5,5 – 2,5 overwinning.

Kerstfeest bij het Leger des Heils

Gorinchem – 02-12-2016 -Op dinsdagmorgen 20 december is er een kerstfeest bij het Leger des Heils waar iedereen welkom is.

Aan het kerstfeest verlenen van leerlingen van de Gomarus scholengemeenschap en koor Immanuel hun medewerking en is de kerstviering aangekleed met koffie en een lunch rond de middag.

Vanzelfsprekend dat ook de vertelling van het kerstverhaal en het zingen van kerstliederen deel uitmaken van dit kerstfeest in het gebouw van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat 43 in Gorinchem.

Inschrijven voor het kerstfeest kan via korps.gorinchem@legerdesheils.nl of 06-10189120 De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma loopt van 10.30 tot 13.30 uur.