Meer leden voor Bibliotheek Gorinchem Verbreding van functie trekt meer jeugd- én volwassenleden

Gorinchem – 22-02-2017 – Onlangs werd bekend dat landelijk steeds meer jongeren de bibliotheek weer weten te vinden. Ook bij de Bibliotheek AanZet steeg het ledenaantal, en niet enkel onder jongeren. Het aantal mensen dat lid werd van de bibliotheek in Gorinchem steeg met 7%. Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet: “Dat is een prachtig resultaat, waar we heel trots op zijn. Het bevestigt dat de koers die wij als bibliotheek ingeslagen zijn, aanslaat bij het publiek en dat we voorzien in een behoefte. We zien met name in de vestigingen waar we een bredere dienstverlening dan enkel uitlening hebben, meer leden en bezoekers trekken. AanZet werkt vanuit de filosofie dat wij mensen helpen optimaal deel te nemen aan de samenleving, door ze te voorzien van informatie, vaardigheden én inspiratie. We werken daarvoor op steeds meer vlakken samen met allerlei partners.”

Huis van Inspiratie
Een mooi voorbeeld van die samenwerking is in Gorinchem het Huis van Inspiratie. De Bibliotheek AanZet is hier ook partner van. Het doel is om met elkaar activiteiten te organiseren die verbinden, inspireren en bijdragen aan de ontwikkeling van de inwoners van Gorinchem. Een plaats waar organisaties en initiatieven in de stad een podium vinden om hun ideeën, talent en kennis te delen met de stad.

Groei in hele werkgebied
De Bibliotheek AanZet verzorgt de bibliotheekdienstverlening voor 15 gemeenten in Zuid-Holland. Met 33 grote en kleine vestigingen en in samenwerking met het onderwijs is er altijd een bibliotheek in de buurt. De toename van leden en bezoekers komt onder meer omdat de bibliotheek steeds meer samenwerkt met allerlei partners. Er wordt ook meer dan vroeger ingespeeld op de behoefte vanuit de samenleving. Het aantal jeugdleden voor AanZet steeg in 2016 met 9%. Het aantal volwassenen dat lid werd, steeg met 5% in 2016. Eind 2016 waren ruim 106.000 mensen lid van de Bibliotheek AanZet, 7% meer dan een jaar daarvoor.

Samen werken aan taalvaardigheid
In de huidige maatschappij waar veel van burgers zelf verwacht wordt, biedt de Bibliotheek ondersteuning aan mensen die dat nog niet helemaal zelf kunnen. AanZet werkt met vele partners actief samen aan de bestrijding of voorkoming van achterstanden op het gebied van basisvaardigheden: taal, lezen/schrijven, digitaal en mediawijsheid. Het doel daarvan is dat mensen hun een eigen zaken kunnen regelen en voor zichzelf kunnen zorgen én opkomen.

AanZet voor iedereen
De Bibliotheek AanZet is een onafhankelijke vinder en verbinder van informatie. Die informatie kan te vinden zijn in een ander persoon, andere organisatie, online of in een boek. Je vindt er de juiste, betrouwbare en relevante informatie. Met een uitgebreid programma met workshops, lezingen en cursussen kan iedereen kennis maken met nieuwe ideeën, verhalen en technologie. De bibliotheek is ook plek om te studeren, werken of gewoon met iemand af te spreken. Ongeacht je leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau. Je hoeft ook geen lid te zijn om bij de Bibliotheek te komen. Enkel als je materialen wil lenen heb je een lidmaatschap nodig. Kijk voor onze al onze activiteiten op www.debibliotheekaanzet.nl.

Scholierendebat in Bibliotheek Gorinchem Leerlingen gaan in debat over actuele politieke thema’s

Gorinchem – 22-02-2017 – Het kan niemand ontgaan zijn: de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Op maandag 6 maart kunnen bezoekers steminspiratie opdoen tijdens het Scholierendebat. Leerlingen van alle middelbare scholen in Gorinchem gaan van 19.30 – 21.30 uur met elkaar in debat over actuele thema’s die de huidige landelijke politiek beheersen.

Gomarus scholengemeenschap, Lyceum Oudehoven, het Gymnasium Camphusianum en het Fortes Lyceum sturen allemaal een afvaardiging van hun beste debaters naar de Bibliotheek.

Er komen politieke stellingen aan bod met de meest uiteenlopende thema’s. Natuurlijk is het leuk als er veel publiek aanwezig is om de deelnemers aan te moedigen. Iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig.

Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekaanzet.nl.

“Thuisverhalen in Beeld” Werkgroep Kruitmagazijnen

Gorinchem – 22-02-2017 – De expositie “Thuisverhalen in Beeld” door beeldend kunstenaar Chantal van Heeswijk is te zien van 24 februari t/m 23 april 2017.

In haar solotentoonstelling, in de Kruitmagazijnen aan de Dalemwal, toont zij haar synthese van beeld en poëzie, met een hoge dosis humor en emotie.

Projecten van Stichting Symposion Gorinchem nodigen nodigt u van harte uit tot het bekijken van deze tentoonstelling.

De Kruitmagazijnen zijn gelegen aan de Dalemwal 19a en 19b, te Gorinchem. Openingstijden vanaf de opening: vrijdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.

foto’s van: http://ikbenchantalvanheeswijk.nl/wordpress_1/

BC de Vesting Spannend slot

Gorinchem – 22-02-2017 – De eerste dinsdagmiddag serie van dit jaar zit er bijna op. Als een duiveltje uit een doosje hebben Willemien Bosson&Truus Janssen tijdens de voorlaatste zitting de macht gegrepen. Met een hoge 68-er waren zij veruit de besten deze middag en dankzij de regel dat alleen de vijf beste resultaten meetellen hebben zij nu het hoogste gemiddelde op de ranglijst.
Het duo Hans Aalberts&Hanny Passenier behaalde ook een fraai percentage van net geen 62. Hiermee kwamen zij 4/100-ste in de Serie Stand tekort ten opzichte van het eerder genoemde koppel.

Volgende week volgt de ontknoping. De senioren Neeltje Collet&Jan Brunner beleefden een goede middag door hoog in de 60% te eindigen.

Dinsdagmiddag Inloop op 21 februari 2017
1 Willemien Bosson & Truus Janssen 68,83
2 Hans Aalberts & Hanny Passenier 61,90
3 Neeltje Collet & Jan Brunner 60,87
4 Tineke Berends & Ben Baars 57,17
5 Jan Bons & Ad Kranenburg 54,25

Dinsdagmiddag Serie 1
Persoonlijke Stand
1 Truus Janssen 58,95
1 Willemien Bosson 58,95
3 Hanny Passenier 58,91
3 Hans Aalberts 58,91
5 Lex de Gunst 56,44
5 Arie van Noordenne 56,44
7 Mary de Gunst 54,09
7 Annemarie ter Heide 54,09
9 Ton Betman 53,57
9 Eim Verbeek 53,57

Voor de volledige uitslag, ga naar http://www.nbbclubsites.nl/club/16025

Maritime Industry 2017 ligt op koers voor grootste editie ooit

Gorinchem – 22-02-2017 – De inschrijvingen voor Maritime Industry 2017 blijven binnen stromen. Eerder dit jaar meldde de organisatie al de uitbreiding naar Hal 2 door de grote vraag vanuit de markt. De verkoop van deze nieuwe plekken die zijn ontstaan door de uitbreiding gaat in sneltreinvaart, meldt de organisatie. “We zijn hard op weg om de recordeditie van 2016 te overtreffen”, zegt Babette Fokkens namens Evenementenhal Gorinchem.

De editie in 2016 telde 487 exposanten en ruim 14.000 bezoekers. Daarmee was Maritime Industry 2016 groter dan ooit. Door de uitbreiding van de beursvloer naar Hal 2 is er tijdens de komende editie nog meer ruimte voor brancheprofessionals uit de maritieme sector. Ook de extra beleving die tijdens de 2016-editie is toegevoegd aan de beurs werd als zeer succesvol ervaren door zowel bezoekers als exposanten. Deze trend wordt dan ook doorgezet tijdens de 2017-editie. Dat komt onder meer tot uiting in de binnentuin met vijver van Evenementenhal Gorinchem. Ook dit jaar wordt dit gedeelte betrokken bij Maritime Industry met de varende miniatuur boten van 4Com.

Nieuwe beurshal
Door de grote vraag vanuit de markt heeft de organisatie voor Maritime Industry 2017 een tweede hal gecreëerd op de eerste verdieping. Naast extra standruimte staat deze verdieping in het teken van de volgende onderdelen: een innovatiestraat en een Deutsche Strasse. “Al een aantal jaar verwelkomen wij belangrijke Duitse maritieme bedrijven op de beursvloer. Dit jaar bundelen zij de krachten en geven zij inzicht en kennis over de belangrijke rol die Duitsland speelt in de maritieme sector”, zegt Fokkens.

Samenwerking EICB verder uitgebreid
Afgelopen editie zette de organisatie voor het eerst een innovatieroute op in samenwerking met het EICB. Deze samenwerking is niet alleen gecontinueerd, maar ook uitgebreid. Aankomende editie wordt er voor het eerst een ‘Blue Road Congres’ georganiseerd met inhoudelijke kennissessies in samenwerking met EICB, BVB, CBRB, Bureau Telematica en BLN Schuttevaer. Het centrale thema is ‘duurzaamheid & innovatie’. In het verlengde hiervan is er een innovatiestraat op de beursvloer ingericht waar innovatieve producten en oplossingen een podium krijgen.

Advies commissie
Om aansluiting te houden met de markt heeft Evenementenhal een adviescommissie in het leven geroepen. Deze commissieleden ondersteunen de beursorganisatie met marktinformatie en conceptverbeteringen.

Meer informatie
Maritime Industry 2017 vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. Professionals uit de scheepsbouw en afbouw, reparatie, machinebouw, installatietechniek, voortstuwing, elektrotechnische installaties, communicatie, navigatie, scheepsonderdelen, interieurbouw en dienstverlening die meer informatie willen over (mogelijke) deelname aan Maritime Industry 2017, kunnen contact opnemen met Babette Fokkens (tel.: 0183-680651, e-mail: babettefokkens@evenementenhal.nl) of www.evenementenhal.nl/maritime.

 

‘Gorinchem, knooppunt in het reizigersvervoer over water” Gorinchemse Stoombootdiensten en hun concurrenten (1825 – 1935)

Gorinchem – 22-02-2017 – Onder grote belangstelling presenteerde Aart Bijl dinsdagavond 21 februari zijn boek “Gorinchem, knooppunt in het reizigersvervoer over water” bij Riveer aan boord van de Gorinchem VIII.

Johan Hania ontving als bedrijfsleider Riveer uit handen van Aart Bijl het 1e exemplaar van dit boek.

foto’s: Riveer

Inhoud boek:

De periode 1825-1935 wordt gekenmerkt door een groot aantal passsagiersstoombootdiensten dat in Nederland een belangrijk deel van het openbaar vervoer voor zijn rekening nam. In dit fijnmazige net van verbindingen over water nam de stad Gorinchem een prominente plaats in als knooppunt in het oost-west- en het noord-zuidverkeer. De ideale ligging aan de Merwede, aan de monding van de Linge en het Zederikkanaal, niet ver van de samenvloeiing van de Maas en de Waal, schiep voor Gorinchem goede voorwaarden voor de ontwikkeling van stoombootondernemingen gedurende de negentiende eeuw.

De schrijver geeft een beeld van Gorinchem als knooppunt in het passagiersvervoer over water gedurende meer dan een eeuw en levert daarmee een bijdrage aan de economische geschiedenis van Nederland en met name van Gorinchem en omstreken. Niet alleen de vele Gorinchemse ondernemingen en ondernemers die stoomboten exploiteerden worden belicht, maar ook hun concurrenten die op dezelfde trajecten voeren. Gorinchemse schippers, handelaren en notabelen namen voluit deel aan het stoombootverkeer. Zij richtten verschillende stoombootrederijen op die met hun schepen voeren op bestemmingen als Den Bosch, Heusden, Tiel, Zaltbommel, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Leerdam, Buren, Geldermalsen, Vianen, Utrecht, Amsterdam en Middelburg. Daarbij werden vaak de tussenliggende plaatsen eveneens aangedaan. De graan- en houthandel in Gorinchem floreerden, maar ook de steenkolenhandel, vishandel en kaashandel waren niet onbelangrijk. Scheepsagenten, bevrachters en rederijen hadden hun kantoren langs de Lingehaven. Een korenbeurs werd opgericht. Er kwamen langs de Lingehaven steeds meer aanlegplaatsen voor de vele stoomboten en de drukte nam toe, vooral tijdens de marktdagen.

Tot de Gorinchemmers met een eigen stoombootonderneming behoorden onder andere leden van de familie Belzer, De Groot, Abraham Quakernaat van Spijk, H.J.F. Muller (de ‘rijke’ Muller genoemd) en L(eendert) de Beer. In totaal zagen gedurende een eeuw (1825-1935) meer dan 25 Gorinchemse stoombootondernemingen het licht. Één daarvan was niet in particuliere handen, namelijk het gemeentelijke stoombootveer tussen Gorinchem en Sleeuwijk, dat vanaf 1859 tot 1960 stoomboten gebruikte voor het overzetten van honderdduizenden passagiers die via de rijksweg van Breda naar Utrecht en Amsterdam reisden. Alle andere Gorinchemse stoombootondernemingen waren rond het midden van de jaren dertig van de twintigste eeuw gestopt met hun diensten. Het opkomend auto, vrachtauto en autobusverkeer, betere wegen, de concurrentie van de trein en de crisistijd betekenden het einde van het openbaar vervoer met passagiersstoomboten, dat zo lang onderbelicht en onbeschreven is gebleven in de Nederlandse geschiedschrijving.
De presentatie van het boek zal op 21 februari a.s. plaatsvinden aan boord van de veerboot ‘Gorinchem VIII’ van Riveer tijdens een tochtje over de Waal en Merwede.

Het boek telt 128 pagina’s, is rijk geïllustreerd met meer dan 160 afbeeldingen, in full colour, op A4 formaat met harde kaft en is voorzien van een register op persoons- en scheepsnamen. Het boek kost € 19,95 en is verkrijgbaar via de boekhandel of de uitgever. ISBN/EAN 978-90-824240-1-0. Voor meer informatie kunt u terecht bij de uitgever/auteur aartbijl45@gmail.com.

34 sollicitanten voor burgemeesterschap Gorinchem

Gorinchem – 21-02-2017 – Voor het burgemeesterschap van Gorinchem hebben 34 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 6 juli 2017 in functie treden.

De sollicitanten, 29 mannen en 5 vrouwen, variëren in leeftijd van 31 tot 63 jaar. Zij zijn lid van het CDA, D66, de PvdA, GroenLinks, een lokale partij, de SGP, de VVD of niet aan een politieke partij verbonden. 3 sollicitanten zijn burgemeester (geweest) en 17 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

CdK in gesprek met sollicitanten
De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting eind mei 2017 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Waarneming
De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester A.C. (Anton) Barske per 8 juni 2015. In nauw overleg met de fractievoorzitters van de gemeente heeft de commissaris van de Koning vervolgens de heer G. (Govert) Veldhuijzen benoemd als waarnemend burgemeester. Hij blijft waarnemend burgemeester tot het moment waarop de vacature is vervuld.

bron + foto: Provincie Zuid Holland

A27 gemeenten blij maar verrast met nieuwe bruggen Mogelijke nieuwe vertraging verbreding A27 niet aanvaardbaar voor gemeenten

Gorinchem – 21-02-2017 – De gemeenten aan de A27 zijn blij met het onverwachte besluit van de minister om de bestaande drie bruggen niet op te knappen maar volledig te vervangen. Maar de gemeenten zijn ook verrast door de manier waarop en de weg waarlangs de gemeenten zijn geïnformeerd. De minister heeft nu 400 miljoen euro beschikbaar, terwijl al jaren wordt aangegeven dat de financiële grenzen zijn bereikt. Uit de brief van de minister blijkt dat de start van de nieuwbouw een vertraging oplevert van minimaal twee jaar voor de verbreding van de A27. Dit is voor de aanliggende gemeenten niet aanvaardbaar. Zij hebben daarom vragen bij het besluit.

Minister Schultz van Haegen kwam gisteren met het nieuws dat zij geld uit het onderhoudsbudget van de bruggen gaat gebruiken voor compleet nieuwe bruggen. En hoewel de gemeenten blij zijn dat de minister kiest voor nieuwe bruggen, vinden zij het wel verrassend dat dit nu ineens wel mogelijk is. Eerder zijn wensen voor o.a. permanente rijstroken in plaats van spitsstroken, vanwege het ontbreken van financiële middelen niet ingewilligd. De gemeenten zijn niet betrokken bij de plannen voor vernieuwing van de bruggen.

De A27 gemeenten zijn van mening dat vertraging van de verbreding van de A27 en projecten die daarmee samenhangen, niet aanvaardbaar is. De start van de verbreding van de A27 stond tot gisteren gepland voor 2019. In de brief van de minister lezen de gemeenten echter dat de bouw van de bruggen op z’n vroegst in 2021 van start gaat. Dit leidt bij de gemeenten in ieder geval tot de volgende vragen:

1. Waarom is de BAG (bestuurlijke adviesgroep) niet betrokken bij deze plannen en besluiten?
2. Waarom wordt de vaststelling Tracébesluit en start realisatie uitgesteld?
3. Heeft dit gevolgen voor de duur van de bouwtijd van het project?

Deze vragen zijn aanleiding om op korte termijn in overleg te treden met Rijkswaterstaat.

Een greep uit Twitter 21-02-2017

Brandweer naar Eendvogelsteeg Minimale schade

Gorinchem – 21-02-2017 – Rond 13.30 uur werd een gebouwbrand gemeld aan de Eendvogelsteeg.

De brandweer rukte hiervoor uit met de tankautospuit en de ladderwagen. Met de vele oude gebouwen in de binnenstad, kan men niet voorzichtig genoeg zijn.

Een tl-armatuur had vlam gevat en zorgde voor rookontwikkeling.

Maar gelukkig viel alles mee en was er slechts minimale schade.  De brandweer heeft het pand geventileerd. Oorzaak waarschijnlijk kortsluiting. Geen gewonden.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem 

Theater concert Arkels Visserskoor

Gorinchem – 21-02-2017 – Op 1 oktober 1995 stak een aantal leden van een traditioneel mannenkoor de koppen bij elkaar en besloten als “zingende vissers” aanwezig te zijn bij een regionale maritieme dag. Deze dag leverde de groep zangers diverse aanvragen op voor meer optredens. Vanaf dat moment was het Arkels Visserskoor geboren.

Het repertoire van het koor bestaat uit ruim 100 nummers variërend van van Nederlandstalige meezingers tot lerse ballads, Engelstalige shanties en evergreens en ook een aantal bekende Duitstalige nummers.

Sinds 1996 trad het koor reeds bijna 400 maal op. Ook hier een grote variëteit: verzorgingstehuizen, braderieën, jaarmarkten, bruiloften en/of visserijdagen, botenbeurzen, tewaterlatingen etc. Het Arkels Visserskoor is een begrip in de wijde omgeving van Arkel en Gorinchem.

Op 2 maart 2017 zijn ze in het theater met een speciaal theater concert. U kunt daarbij zijn!!

Aanvang: 14:00 uur en er staat een gratis kopje koffie/thee voor u klaar.

Twee fietsers gewond

Gorinchem – 21-02-2017 – Maandagmorgen vroeg reden op het fietspad naast de A27, ter hoogte van de Merwedebrug met onbekende reden tegen elkaar en kwamen ten val en raakten beiden ten val. Ambulance personeel kwam ter plaatse en onderzocht de slachtoffers. Een van de twee liep een hoofdwond op, de tweede had een breuk in zijn hand.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem
Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem

Voorjaarsvakantie in de Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 21-02-2017 – Een mooie gelegenheid om eens een keer naar het museum te gaan vormt de voorjaarsvakantie. In Museum de Koperen Knop is van alles te beleven en te zien. Behalve de expositie waarop heel bijzondere oude radio’s te zien zijn, zijn er door schoolkinderen gemaakte foto’s en is er een schaalmodel van een van de eerste boerderijen in de Alblasserwaard. Best de moeite om eens in het museum langs te gaan.

Anno 2017 luisteren we via onze mobiele telefoon of de tablet naar muziek. Nog helemaal niet zo lang terug was dat alleen mogelijk via een radio. In het museum is op dit moment een heel grote verzameling antieke radio’s te zien. Je zult versteld staan van wat er allemaal is. Ze zijn te vinden in de expositieruimte van het museum.

Op De Etage is een expositie ingericht van foto’s. Die foto’s zijn gemaakt door eersteklas leerlingen van het Wellantcollege. Ze verbeelden mooie en dierbare plekken uit van die leerlingen. Op deze expositie zijn de mooiste en beste foto’s tentoongesteld.

In een gedeelte van het voorhuis van het museum staat een model opgesteld van de eerste boerderij van Hoornaar. Duidelijk is daaraan te zien dat de bouwmaterialen voor zo’n boerderij uit de directe omgeving van de bouwplaats kwamen.

Zoals elk jaar zijn in de grote tuin achter het museum de eerste tekenen van het voorjaar al zichtbaar. Veel struiken en bomen hebben al knoppen, waar de bloemen en bladeren straks uit tevoorschijn zullen komen. In het gras en de borders staan op veel plekken de sneeuwklokjes en ook andere voorjaars- en stinzeplanten zijn al te zien. Onze verre voorouders beschouwden die bloemen als een teken dat de lange koude winter voorbij was en dat de zon weer langer ging schijnen. Dan gingen de gewassen op het land weer groeien en kon al het vee weer naar buiten, het weiland in. Kom ook daarvan eens genieten.

Het adres van De Koperen Knop is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.koperenknop.nl en als je gerichte vragen hebt kun je die stellen via email koperenknop@planet.nl of telefonisch: 0184-611366. Als je trek hebt in wat drinken kun je terecht in het Museumcafé. Je kunt in het museum ook een speurtocht doen en je voordoen als museuminspecteur. Deelnamekaarten hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij de entree.

Muzikaal oriënteren bij de MUZIEKFABRIEK Poster kleuren en prijs winnen

Gorinchem – 21-02-2017 – De MUZIEKFABRIEK is een initiatief van Merwe Sinfonietta i.s.m. Muzieklokaal Giessenlanden, Muziekpunt, de Zangwerkplaats, het Gorcum Boys Choir, het jeugdorkest van De Bazuin en natuurlijk het jeugdorkest van Merwe Sinfonietta.

De dag zal ingevuld worden met diverse optredens en er is volop gelegenheid om muziekinstrumenten te proberen. Hiervoor zijn er een aantal muziekdocenten aanwezig die hun instrument zullen presenteren en open staan voor al jullie vragen. Ook zijn er verschillende stands aanwezig.

Alle kinderen en volwassenen zijn welkom! Er is voor ieder wat wils. De toegang is gratis en je kunt binnen komen lopen wanneer je wilt.

Zien we jullie op 11 maart? Tijd: 11:00-15:00 uur. Locatie: Podium Gorcum, Grote Haarsekade 120, Gorinchem.

KLEURWEDSTRIJD

Dit is een dag/project om kinderen/beginnende muzikanten bekend te maken met verschillende vormen van muziek/instrumenten etc.

De verenigingen zouden  het leuk vinden als de tekening kinderen de tekening in kleuren en op 11 maart kunnen inleveren.

Hier kan een leuke prijs mee gewonnen worden die uitgereikt wordt aan het einde van de dag bij de Muziekfabriek.

 

Tabletcafé in bibliotheek Gorinchem groot succes Voor iedereen met vragen over tablets, smartphones en laptops

Gorinchem – 21-02-2017 – De Bibliotheek AanZet houdt op verschillende vestigingen een Tabletcafé. Afgelopen woensdag werd het Tabletcafé in Bibliotheek Gorinchem weer druk bezocht. Een tiental enthousiaste bezoekers kwam met hun iPad of laptop naar de bibliotheek om hun vraag te stellen aan de experts van de HCC Seniorenacademie. Van het veranderen van instellingen tot online bankzaken regelen via een app; alle vragen worden stuk voor stuk beantwoord en gedemonstreerd. Zo kunnen de bezoekers zich weer iets beter zelfstandig redden in de digitale wereld. Iedereen met een digitale vraag is welkom. De koffie staat klaar! Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekaanzet.nl.

Leerzaam en leuk
Bezoekers kunnen hun vragen aan de experts stellen, maar onderling helpt men elkaar ook. Dat maakt het Tabletcafé niet alleen leerzaam, maar ook erg gezellig. Elke eerste en derde woensdag van de maand is er een Tabletcafé in Bibliotheek Gorinchem. Van 10.00 – 12.00 uur kan iedereen langskomen met vragen over tablets, smartphones en laptops. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Verschillende vragen
Een aantal mensen komt elke keer, maar er zijn ook steeds nieuwe gezichten. Zoals onlangs mevrouw Verstegen. Zij had haar laptop mee omdat haar scherm steeds van instelling verandert: “Ik vind het heel fijn dat ik hier zo binnen kan lopen met mijn vragen. En ik ben niet eens lid van de Bibliotheek! Echt prima. Je moest eens weten hoeveel mensen zitten te tobben met hun computer of tablet. En je hebt het zo nodig tegenwoordig. Om mee te kunnen doen in de maatschappij, moet je jezelf blijven ontwikkelen en informeren.”

Een andere bezoeker, meneer du Pon, heeft het Tabletcafé al vaker bezocht. Dit keer heeft hij de iPhone van zijn vrouw meegenomen en zijn eigen iPad. Zijn iPad gebruikt hij om spelletjes te doen, zijn bankzaken online te regelen en foto’s te maken. Ook heeft hij veel digitaal contact met familie en vrienden. “Ik gebruik Facetime (videobellen) en stuur veel berichten. Ik wil weten hoe ik bepaalde instellingen van de iPad verander, zodat ik nog makkelijker berichten kan sturen.”